Arabisch leren

Arabisch leren is ons doel en daar gaat deze website je bij helpen inshaa'a Allaah. Via deze website kun je online en gratis Arabisch leren.

 

Arabische leren is als een lange en zware reis, vele proberen het maar weinig zijn  succesvol. Om deze reis succesvol te laten zijn, zijn vier zaken nodig:

  1. dua (smeekbede)
  2. weten wat het einddoel is (de eindbestemming van onze reis)
  3. een begeleider 
  4. structuur 

Dua (smeekbede)

Al het succes komt van Allaah de Verhevene. Het allerbelangrijkste is dus dat je Allaah de Verhevene vraagt om jouw succesvol te laten zijn. Daarna is het aan ons om de juiste stappen te nemen door inspanning te verrichten. 

Einddoel 

De eindbestemming van onze reis is:

 

Begrijpend kunnen lezen in de Arabische taal met een focus op de Koran en klassieke teksten.

 

Om teleurstellingen te voorkomen, bovenstaande houdt niet in:

  • dat je alles direct begrijpt maar wel dat je in staat bent om de betekenis op te zoeken.
  • dat je in staat bent om de tekst vanuit Islamitisch oogpunt te begrijpen. Er is een verschil tussen taalkundig een zin begrijpen en termkundig. Voor het laatste is een leraar nodig.
  • dat je teksten met retoriek (بلاغة) begrijpt.  

Begeleider

Deze reis is zwaar, moeilijk en lang. Een van de belangrijkste succesfactoren is dat je iemand nodig hebt die je kan begeleiden. Ik kan je, vanuit mijn eigen reis, hier gedeeltelijk mee helpen. Ik ga mijn best doen om alles wat ik weet en geleerd heb op deze website te plaatsen.

Het zal echter niet voldoende zijn om jouw eindbestemming  te bereiken. Wat nodig is, is dat je een leraar Arabisch zoekt. Ook hier ga ik je mee helpen inshaa'a Allaah door je op de juiste plek door te verwijzen naar een leraar. 

Structuur

Om bovenstaande doelstelling te bereiken is structuur nodig, hiervoor heb ik een stappenplan ontwikkeld. Op deze manier kun je jouw reis makkelijker maken en op jouw eigen tempo doorlopen. Tijdens deze reis leer je:

  • hoe je moet zoeken in een woordenboek;
  • een methodiek hoe je teksten taalkundig kunt analyseren;
  • een methodiek hoe je teksten grammaticaakunt analyseren.

 

Het stappenplan bestaat uit 8 stappen:

1. Waarom wil je de Arabische taal leren? 

 

2. Arabisch alfabet leren

 

2. Arabisch leren lezen

 

3. Leer zoeken in woordenboek

 

4. Woordenschat Arabisch opbouwen en vergroten

 

5. De functie van een woord in de zin

 

6. Vervoegbaar of onvervoegbaar

 

7. Tekenen van i'raab

 

8. Oefenen

 

Genoeg nu, laten we starten met onze reis om Arabisch te leren.

 

Adil Aboe Moussa